Bezpieczeństwo ładowania akumulatorów ołowianych.

Akumulatory wykonane z galwanicznego ogniwa ołowianego, zalanego roztworem kwasu siarkowego, to obecnie jedne z najpopularniejszych baterii stosowanych w samochodach oraz wózkach widłowych. Są stosunkowo wydajne, jednakże trzeba pamiętać o tym, iż ich ładowanie niesie za sobą pewne zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek rozszczelnień, dochodzić tutaj będzie do wydzielania się wodoru, który jest gazem łatwopalnym, zaś w połączeniu z powietrzem atmosferycznym, staje się silnie wybuchowy. Dlatego też, w celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa na stacjach ładowania akumulatorów, niezbędne są systemy detekcji wodoru, które wykrywają nagły wzrost jego stężenia i uruchamiają wentylację pomieszczeń.

Przede wszystkim odrębne pomieszczenie akumulatorowni.

Jedną z kluczowych kwestii, na które należy tutaj zwrócić uwagę jest to, iż ładowanie akumulatorów powinno odbywać się w odseparowanym od reszty obiektu otoczeniu. Ściślej rzecz ujmując, należy przygotować osobne pomieszczenie, w którym zainstalowane będą wszystkie, najbardziej niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują minimalizowanie zagrożeń związanych z ładowaniem akumulatorów. Najważniejsze są tutaj systemy detekcji wodoru, które zapewniają minimalizację zagrożenia wybuchowego. Oczywiście musi tutaj istnieć bardzo dobry system wentylacji, która będzie w stanie szybko usunąć duże stężenia wodoru z wewnętrznej atmosfery. Do tego trzeba będzie zadbać o bezpieczną instalację elektryczną, oraz zabezpieczenie ścian oraz podłóg materiałem kwasoodpornym. Do tego niezbędne będzie także odpowiednie wyposażenie ułatwiające prowadzenie prac związanych z ładowaniem akumulatorów. Chodzi tutaj o takie wyposażenie jak chociażby wózki na akumulatory z dodatkowymi wannami ze stali kwasoodpornej.

Przygotowanie takiej akumulatorowni wymaga oczywiście czasu i pieniędzy. Trzeba jednakże podkreślić, iż bez tego typu inwestycji, ładowanie akumulatorów, będzie zawsze stwarzać bardzo poważne zagrożenie zarówno dla pracowników wykonujących swoje obowiązki w otoczeniu, jak i dla mienia przedsiębiorcy.

Pozostałe zabezpieczenia.

Co prawda najistotniejsze są tutaj odpowiednie jakościowo systemy detekcji wodoru, jednakże nie stanowią one jedynych zabezpieczeń przez powstającymi w tym zakresie zagrożeniami. Bardzo często przyczyną wypadków związanych z ładowaniem akumulatorów są sami pracownicy. Trzeba więc przygotować odpowiednie obostrzenia w kwestii przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie akumulatorowni. Należy wdrożyć absolutny zakaz używania otwartego ognia i palenia wyrobów nikotynowych w całym obiekcie, w którym zlokalizowana jest akumulatorownia. Tego typu podejście na pewno zminimalizuje zagrożenia pojawiające się ze strony samych pracowników, których niefrasobliwość bardzo często jest przyczyną różnorodnych zagrożeń, wynikających z wydzielania się wodoru podczas ładowania akumulatorów trakcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *