Category Archives: Ubezpieczenia

Zabezpieczenie gospodarstwa rolnego na wypadek zdarzeń losowych.

zielona-laka

Skuteczne zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed skutkami zdarzeń losowych to jedna z kluczowych kwestii wywierających silny wpływ na stan naszego rodzimego rolnictwa. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, aby gospodarstwa rolne nie były narażone na plajtę w wyniku poważnych strat

Obowiązkowe a dobrowolne ubezpieczenie rolnicze.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areałów uprawnych powyżej jednego hektara, podlega obowiązkowi wykupienia ubezpieczeń OC oraz ubezpieczenia obejmującego budynki rolne. Jest to może obowiązek, ale trzeba przyznać, iż bardzo korzystny dla każdego rolnika, bowiem posiadając odpowiednia polisę

Znaleźć dobrą polisę to nie takie proste…

jedzą-trawę-krowa

Polisy ubezpieczeniowe wykupują osoby indywidualne, firmy, jak również, od pewnego momentu również rolnicy, gdyż teraz jest to ich obowiązkiem. Nie to jest jednak tematem niniejszego artykułu, a raczej sposób wyszukiwania dobrej polisy. Jak wiemy, różnych ubezpieczalni oferujących polisy ubezpieczeniowe jest