geowłóknina PGM 14

Geowłóknina PGM 14

Geowłóknina PGM 14 to jeden z wielu rodzajów geowłókniny, dostępnej na rynku materiałów budowlanych. Jest to geowłóknina mechanicznie wzmacniania, wytwarzana z polipropylenowych włókien ciągłych. jej podstawowym zakresem zastosowania jest naprawa nawierzchni drogowych, głównie tych, o niskim natężeniu ruchu. W każdym jej zastosowaniu, geowłóknina PGM14, wnosi konkretne korzyści. Przede wszystkim zapewnia nam skuteczne opóźnienie starzenia się nawierzchni drogowej, podnosi jej trwałość i odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Czym charakteryzuje się geowłóknina PGM 14?

Podstawową funkcją zastosowania geowłókniny PGM14 w zakresie napraw nawierzchni drogowych jest redukcja występujących w tym zakresie naprężeń, oraz dodatkowe uszczelnienie. Poprzez zredukowanie naprężeń, możliwe jest osiągnięcie znacznego podniesienia poziomu żywotności jezdni, nawet w przypadku większych obciążeń eksploatacyjnych. Funkcja uszczelniająca zapewnia z kolei barierę dla przenikania wody oraz innych płynów (nierzadko niebezpiecznych substancji) w głąb nawierzchni, do podbudowy a następnie do gleby.

Możemy więc powiedzieć, iż wzmacniane geowłókniny PGM pełnią w tym zakresie dwie funkcje. Po pierwsze zapewniają wydłużenie trwałości nawierzchni, a po drugie zabezpieczają środowisko naturalne przed przenikaniem do gleby niebezpiecznych niejednokrotnie substancji, które mogą znajdywać się na nawierzchni bitumicznej.

Ostatecznie, trzeba także podkreślić, iż geowłóknina PGM14 stanowi obecnie jedną z najlepszych i najbardziej efektywnych metod napraw nawierzchni drogowych. W stosunku do metod stosowanych tradycyjnie, wykazuje o wiele lepszy poziom trwałości realizowanych napraw, oraz wydłuża w większym zakresie możliwość eksploatacji jezdni.

Skuteczność wdrożenia.

Istotną kwestią będzie tutaj także to, aby geowłóknina PGM 14, była jak najlepiej wdrożona. Jej zastosowanie na całości nawierzchni podczas naprawy, będzie skutecznie podnosić wytrzymałość, aczkolwiek jakiekolwiek nieprawidłowości będą automatycznie przekładać się na ograniczenie osiąganych efektów. W większości jednak przypadków, wdrożenie geowłókniny PGM 14 w trakcie realizowanych napraw nawierzchni drogowej nie wymaga żadnych czarów. Jest ona po prostu zalewana wierzchnią warstwą bitumiczną, przez co może skutecznie pracować w zakresie jej wzmocnienia i podniesienia odporności. Prawidłowe wdrożenie będzie także gwarantować praktycznie 100% zabezpieczenia przed przenikaniem wody oraz innych substancji w głąb jezdni, co ma szczególne znaczenie ze względów bezpieczeństwa.

Podsumowanie.

Należy więc podkreślić, iż geowłóknina PGM 14 to jeden ze zdecydowanie najlepszych materiałów geosyntetycznych, jakie możemy wykorzystywać podczas napraw i renowacji nawierzchni drogowych. Jej wdrożenie wymaga co prawda poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak w zdecydowanej większości przypadków, możemy osiągnąć odpowiedni poziom wzmocnienia i podniesienia trwałości. Przekłada się to na realne oszczędne, poprzez znaczne odłożenie w czasie kolejnych napraw nawierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *