Igłofiltry i charakterystyka ich zastosowania.

Wśród wielu metod odwadniania terenów podmokłych, zdecydowanie największą skutecznością cieszyć się mogą systemy igłofiltrowe. Są to rozwiązania już dość stare, aczkolwiek stale wdraża się tutaj nowe technologie, usprawniające pracę systemów igłofiltrowych. Pozwalają nam na skuteczne obniżanie poziomu wody gruntowej, co będzie niezbędne w toku prac w terenie podmokłym, czy też na terenach przybrzeżnych. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej charakterystyce pracy systemów igłofiltrowych. Może się bowiem okazać, iż także w naszej firmie igłofiltry będą rozwiązaniem w danej sytuacji wręcz optymalnym.

Z czego składa się zestaw igłofiltrowy?

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj powiedzieć kilka słów na temat wszystkich elementów przykładowego zestawu igłofiltrowego. Będzie to podstawowa wiedza, pozwalająca w pewnym sensie zrozumieć istotę działania całego zestawu w pracach odwodnieniowych. Tak więc w tym przypadku będziemy wyróżniać trzy podstawowe elementy zestawu igłofiltrowego:

  • igłofiltry – jest to część robocza zestawu. Są to rury PCV o grubości 63 mm lub 32 mm (1” i 2”). Z jednej strony zakończone są perforowaniem, a strona to zostaje wprowadzona do ziemi na głębokość planowanej głębokości prowadzenia robót ziemnych.
  • Kolektor ssawny – do niego następnie podłączone są wszystkie igłofiltry w linii. Kolektor jest rura o średnicy 100-150mm, która będzie zbiorczym kanałem dla pompowanej z igłofiltrów wody.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Będzie on podłączony do kolektora ssawnego. Zapewnia wytwarzanie w całej instalacji podciśnienia, które pozwala na zasysanie przez perforowaną część roboczą igłofiltrów, wody pojawiającej się w gruncie.

Są to trzy podstawowe składniki każdego zestawu igłofiltrowego. Oczywiście w skład każdego z nich wchodzić jeszcze będą rozmaite złączki i kolanka. Musza one zagwarantować szczelność całej instalacji, bowiem od tego zależy wydajność pracy zestawu. Jakiekolwiek nieszczelności będą automatycznie obniżać wydajność odwadniania.

Zastosowanie zestawów igłofiltrowych.

Jeśli chodzi to w jakich sytuacjach wykorzystywane są igłofiltry, to znajdzie się tego dość sporo. Do najczęstszych zastosowań igłofiltrów zaliczyć możemy:

  • Realizacja prac ziemnych w terenie podmokłym
  • Okresowe odwodnienie – obniżanie poziomu wody poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych, na czas przeprowadzenia niezbędnych prac konstrukcyjnych czy też inżynieryjnych.
  • Obniżanie poziomu wody gruntowej w różnych zapotrzebowaniach.
  • Odwodnienia w rolnictwie
  • Odwadnianie wykopów budowlanych.

Generalnie rzecz biorąc, igłofiltry będą sprawdzać się przede wszystkim w pracy ciągłej w terenie podmokłym. Tutaj można zastosować odpowiednie ściany igłofiltrów, zabezpieczające realizację prac ziemnych. instalację wystarczy uruchomić i jedynie nadzorować poprawność jej pracy. po kilku godzinach od uruchomienia, woda gruntowa powinna już być na bieżąca odbierana przez system igłofiltrów. Pozwala to na przystąpienie do prac i ich kontynuowanie aż do ukończenia. W tym czasie instalacja igłofiltrowa, będzie regularnie, na bieżąco odbierać napływającą wodę gruntową i przepompowywać ją w bezpieczne miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *