outsourcing magazynowania

Magazynowanie zewnętrzne.

Koszty prowadzenia własnego magazynu w przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo często należą do najpoważniejszych obciążeń, tym bardziej, że magazyn trzeba będzie utrzymywać, niezależnie od ilości przechowywanych aktualnie towarów i surowców. Warto w takim razie zastanowić się nad rozwiązaniami optymalizującymi koszty magazynowania poprzez skorzystanie z zewnętrznych magazynów. Usługa outsourcingu magazynowania, obecnie staje się coraz bardziej popularna, a jest to wynikiem całego szeregu korzyści płynących z tego tytułu dla przedsiębiorstw. Sprawdźmy więc, jakie faktycznie będą to korzyści, oraz jak zorganizowany jest outsourcing usług magazynowania.

Korzyści płynące z outsourcingu usług magazynowania.

Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na kwestie związane ze zwolnieniem wolnej przestrzeni na własnych obiektach magazynowych, które będzie można wykorzystać w celu poszerzenia zdolności produkcyjnych, albo na wdrożenie jakichkolwiek innowacyjnych rozwiązań. Najlepiej jednak wszystkie zalety przedstawić w formie przystępnej listy, która znajduje się poniżej.

  • Zwolnienie przestrzeni na własnych obiektach, pozwalające na wdrożenie nowych technologii lub zwiększenie mocy przerobowej przedsiębiorstwa.
  • Ograniczenie kosztów magazynowania – w przypadku outsourcingu ponosimy jedynie koszty wykorzystanej aktualnej przestrzeni magazynowej.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo magazynowanych towarów i surowców na właściciela magazynu.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za terminowe dostawy surowca na produkcje na właściciela magazynu.
  • Skorzystanie z zewnętrznej obsługi logistycznej w zakresie przyjęcia i wydania na produkcję surowców produkcyjnych, magazynowania gotowych wyrobów, czy też ich spedycji do odbiorców.

Generalnie korzyści wyglądają bardzo atrakcyjnie, wobec czego nie powinno nikogo dziwić to, iż outsourcing usług magazynowania staje się coraz bardziej popularny.

Organizacja usług outsourcingu magazynowania.

Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystania z usług zewnętrznego magazynowania w swoim przedsiębiorstwie, warto wiedzieć, jak cały proces jest w większości przypadków zorganizowany. Otóż tutaj najczęściej wynajmowane są powierzchnie magazynowe w niedalekiej odległości od zakładów produkcyjnych, aby możliwe było sprawne logistyczne zaopatrzenie produkcji. Wszystkie zamawiane surowce trafiają na zewnętrzny magazyn, gdzie są magazynowane a wraz zapotrzebowaniem wydziałów produkcyjnych, dostarczane w odpowiednich partiach i terminach na produkcję. Finalny produkt także odbierany jest przez zewnętrzną firmę logistyczną, która odwozi partię na magazyn, a tam przy określonych warunkach podlega on spedycji do finalnych odbiorców, bądź przekazywany jest do kolejnych kooperantów. Jest to więc rozwiązaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia przedsiębiorcy korzystającego z usług magazynowania zewnętrznego, jak i w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego magazyn. Ten drugi może bowiem także przenieść koszty utrzymania magazynu na większą liczbę klientów, dzięki czemu, każdy z nich ma ogólnie niższe koszty magazynowe, zaś właściciel magazynu zarabia na swoje przestrzeni magazynowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *