outsourcing magazynowania

Minimalizacja kosztów magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Koszty magazynowania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym stanowią dość poważną część kosztów ogółem, wobec czego bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest każda próba minimalizacji tychże kosztów. Trzeba tutaj jednakże podkreślić, iż całkowite ich wyeliminowanie absolutnie nie jest możliwe, bowiem magazynować zawsze trzeba, czy to surowce niezbędne do produkcji, czy też wyroby gotowe, zanim jeszcze zostaną finalnie wysłane do klientów i odbiorców hurtowych. Sprawdźmy jednak, czy możliwe będzie ograniczenie kosztów magazynowania, poprzez skorzystanie z usług zewnętrznej obsługi magazynowej oraz logistycznej, które to usługi w ostatnim czasie cieszą się coraz wyraźniej rosnąca popularnością.

Koszty magazynowania zewnętrznego.

Warto tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie kosztów magazynowania zewnętrznego, bowiem okazują się one być niższe niż koszty utrzymywania własnych obiektów magazynowych. Co więcej, w przypadku zdecydowania się na zewnętrzne magazynowanie, dochodzi jeszcze możliwość zaadaptowanie powstałych pustych hal magazynowych, na hale produkcyjne co rzecz jasna pozwoli na zwiększenie mocy przerobowej, czy też poszerzenie produkcji o nowe produkty. Bardzo ważnym atutem obok samej ceny w tym przypadku jest także to, iż tutaj nie trzeba stale utrzymywać całego magazynu, a koszty ponoszone są tylko i wyłącznie za wykorzystaną przestrzeń magazynową. To wygląda tak, jakbyśmy w przypadku braku potrzeby eksploatacji pewnej części magazynu na pół roku, po prostu ją unicestwiali a razem z nią wynikające z konieczności jej utrzymania koszty. Generalnie rzecz więc biorąc można powiedzieć, iż jest to rozwiązaniem bardzo korzystnym dla większości przedsiębiorców, wobec czego warto je przemyśleć w swojej strategii działania na rynku.

Korzyści wynikające z usług zewnętrznego magazynowania i obsługi logistycznej.

Wspomnieliśmy już o niższych kosztach związanych z magazynowaniem zewnętrznym ale trzeba tutaj jeszcze wspomnieć o kilku innych kwestiach. Przede wszystkim, na nasza uwagę zasługuje tutaj fakt, iż nie trzeba martwić się o bezpieczeństwo przechowywanych surowców i produktów, bowiem odpowiedzialność spada tutaj na prowadzącego magazyn, a odpowiednia umowa gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo i ubezpieczenie magazynowych dóbr.

Co więcej, usługi magazynowania zewnętrznego połączone z obsługa logistyczną, zapewniają pełen komfort, bowiem możemy na zewnętrznym magazynie zebrać odpowiednią ilość zapasów surowca, pozwalającą na zapewnienie ciągłości produkcji przez dłuższy czas, nawet w przypadku, kiedy dostawca surowca będzie borykać się jakimikolwiek problemami. Jednym słowem trzeba tutaj powiedzieć, iż firmy takie jak Zrembud, oferując przedsiębiorcom usługi zewnętrznego magazynowania wraz z pełną obsługa logistyczną, przyczyniają się niewątpliwie do lepszego ich funkcjonowania i zapewniają możliwość bezpieczniejszego utrzymania się na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *