Nowoczesne agregaty do odwodnień w budownictwie

Odwadnianie terenów podmokłych, czy też zalanych wykopów budowlanych, to bardzo często wykonywana operacja w tracie realizacji wszelkiego rodzaju prac budowlanych. Dotyczy to przede wszystkim poważniejszych inwestycji budowlanych, takich jak budowa nowych dróg, autostrad czy też linii kolejowych. W takich bowiem przypadkach, niejednokrotnie trudno będzie ominąć tereny podmokłe, a co za tym idzie, koniecznością jest realizacja inwestycji według pierwotnych założeń.

Kluczową kwestią dla powodzenia inwestycji będzie więc przeprowadzenie odwadniania, lub obniżenia poziomu wody gruntowej, na czas realizacji inwestycji. W tego typu działaniach zaś, zdecydowanie najważniejsze będą profesjonalne i w pełni nowoczesne agregaty do odwodnień, które pozwolą sprawnie pozbyć się wody z terenów objętych inwestycją budowlaną.

Dobór agregatów do zakresu robót.

Nie da się ukryć, iż bez prawidłowego doboru agregatu do konkretnej realizacji, nie będzie możliwe prawidłowe pozbycie się wody na czas realizacji robót ziemnych. Należy w pierwszej kolejności ocenić ilość napływającej wody, oraz ustalić wszystkie parametry robót. Następnie w stosunku do prowadzonych obliczeń, można dobrać odpowiednie agregaty czy też kompletne systemy igłofiltrowe, wykorzystywane do skutecznego obniżania poziomu wody gruntowej. Tego typu instalacje sprawdzają się także w przypadku realizacji prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych, gdzie woda będzie automatycznie napierać na wykopy budowlane, prowadząc do osuwania się zboczy wykopów ziemnych.
Najistotniejsze będzie tutaj więc to, aby cała instalacja zapewniająca odwadnianie, była w stanie efektywnie pozbyć się całej wody, zapewniając bezpieczną realizację robót ziemnych.

Obniżanie poziomu wody gruntowej.

Najczęstszym przypadkiem, z jakim można się zetknąć w trakcie realizacji budowy nowych dróg, autostrad czy też linii kolejowych, jest konieczność prowadzenia prac w terenie podmokłym. Aby możliwe było skuteczne pozbycie się wody gruntowej w takim terenie, należy zastosować instalacje igłofiltrowe. Tutaj także wykorzystywane są profesjonalne agregaty do odwodnień, które odpowiedzialne są za wytworzenie podciśnienia w całej instalacji, a tym samym za odsysanie zalegającej na terenie robót wody.

Same igłofiltry wprowadza się do gruntu na głębokość większą niż planowana głębokość prowadzenia wykopów, a następnie podłącza się je do kolektorów ssących, które z kolei podłączone są do wytwarzającego podciśnienie agregatu pompowego do odwodnień. Dzięki temu, możemy na całej długości prowadzonych wykopów stworzyć zaporę odsysającą, napływającą wodę gruntową, dzięki czemu nie przedostanie się ona w teren objęty bezpośrednio pracami ziemnymi. Jednym słowem, odpowiednie agregaty do odwodnień, odgrywają także w tym przypadku kluczową rolę, zapewniając odpowiednią wydajność odsysania wody gruntowej, co jest zdecydowanie najważniejszą kwestią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *