Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni areału uprawnego przekraczającej 1 ha, będzie podlegać ustawowym, obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Skutkiem nie opłacenia obowiązkowych ubezpieczeń, na rolnika może zostać nałożona nawet kara grzywny. Warto więc przyjrzeć się kwestii obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych nieco bliżej, bowiem przede wszystkim mają one za zadanie chronić polskie rolnictwo przed następstwami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Wykupienie wszystkich ubezpieczeń nie jest aż tak bardzo obciążające dla budżetu gospodarstwa, natomiast brak ubezpieczenia może doprowadzić w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń nawet do konieczności jego całkowitego zamknięcia.

Podstawa prawna obowiązku ubezpieczenia rolniczego.

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników wynika z aktu prawnego, którym jest w tym przypadku Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z jej zapisami, o czym już wspomnieliśmy, obowiązkowi ubezpieczeń podlegają rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar areałów uprawnych. Dodatkowo, nawet mniejsze gospodarstwa, które korzystają z dopłat bezpośrednich, obowiązane są do wykupienia ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości przynajmniej 50% posiadanych upraw. Jest to swego rodzaju zabezpieczeniem dla instytucji które owych dopłat dokonują, aby w razie jakichkolwiek klęsk żywiołowych, dopłaty nie poszły całkowicie na marne.

Obowiązkowe ubezpieczenia.

Wśród pozostałych ubezpieczeń rolniczych, które będą w myśl przytoczonej ustawy obowiązkowymi, należy wymienić obecnie ubezpieczenie gospodarstw rolnych, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każde z tych ubezpieczeń ma swoje konkretne wymogi i ich opłacenie będzie obowiązkowe, a w przeciwnym razie na rolnika może zostać nałożona kara grzywny.

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – w trakcie przemieszczania się wszelkiego rodzaju pojazdów rolniczych, ciągników, kombajnów, bardzo często będą one poruszać się po drogach publicznych, a tutaj obowiązują przepisy prawa ruchu drogowego, w tym konieczność posiadania ubezpieczenia OC. Wynika to z faktu tego, iż zawsze może dojść do wypadków z winą po stronie rolnika, a w sytuacji braku ubezpieczenia OC, niestety rolnik musiałby z własnej kieszeni pokrywać wypłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanych osób trzecich.
  • Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od nieszczęśliwych zdarzeń losowych – w trakcie prowadzenia działalności rolnej, trudno przewidzieć wszystkie sytuacje. Bardzo często gospodarstwa padają ofiarą zdarzeń takich jak wichury, gradobicia, powodzie, pożary, wobec czego ubezpieczenie w tym zakresie, będzie podstawą do utrzymania ciągłości prowadzenia gospodarstwa, nawet w przypadku kiedy zdarzą się wspomniane sytuacje.
  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego – w trakcie prowadzenia gospodarstwa, zawsze może dojść do wyrządzenia szkody osobom trzecim. OC gospodarstwa rolnego jest zabezpieczeń właśnie na tego typu okoliczności. W ramach ubezpieczenia to ubezpieczalnia bierze na siebie konieczność wypłaty odszkodowań na rzecz poszkodowanych ewentualnie osób trzecich.

Widzimy więc bardzo wyraźnie, iż obowiązkowe ubezpieczenia wcale nie są tylko chęcią wymuszenia danin przez rząd na rolnikach, ale stanowią podstawę zabezpieczenia polskiej gospodarki rolnej. Brak ubezpieczeń obowiązkowych w roku 1997 był podstawową przyczyną upadku wielu gospodarstw w wyniku wielkiej powodzi, oraz przyczyną wyciągnięcia z budżetu państwa wielkich sum na ratowanie pozostałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *