Obowiązkowe a dobrowolne ubezpieczenie rolnicze.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areałów uprawnych powyżej jednego hektara, podlega obowiązkowi wykupienia ubezpieczeń OC oraz ubezpieczenia obejmującego budynki rolne. Jest to może obowiązek, ale trzeba przyznać, iż bardzo korzystny dla każdego rolnika, bowiem posiadając odpowiednia polisę ubezpieczenia OC, w przypadku, kiedy w toku prowadzenia działalności, zostanie wyrządzona szkoda osobom trzecim, nie będzie musiał martwić się wypłatom zadośćuczynienia bowiem kwestie te będzie przejmować ubezpieczalnia. Zobaczmy jednak, jak to wszystko wygląda w praktyce.

Podstawa prawna.

Podstawą prawną opisywanych poniżej kwestii jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Po szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczeń rolniczych, odsyłamy też bezpośrednio do tekstu ustawy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152) lub na stronę https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika__21029, gdzie także można znaleźć szczegółowe informacje oraz przykładowe kwestie związane z ubezpieczeniami rolniczymi.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych na chwilę obecną jest ubezpieczenie obejmujące budynki rolne, którego zadaniem jest zabezpieczenie gospodarstwa rolnego przed kolosalnymi stratami w wyniku działania sił przyrody. Jakie skutki mogą przynieść siły przyrody widzieliśmy w 1997 roku, kiedy nasz kraj nawiedziła straszliwa w skutkach powódź, po przejściu której wiele gospodarstw przestało po prostu istnieć. Rolnicy nie byli w stanie odbudować swoich zabudowań, a co za tym idzie, nie mogli przystąpić do prac nad odbudową całego gospodarstwa i przygotowaniem do kolejnego sezonu, a już jeden sezon był całkowicie zmarnowany. Niestety wielu z nich nie posiadało wykupionych ubezpieczeń, a co za tym idzie, nie mogli liczyć na jakiekolwiek odszkodowania, a jedynie na wsparcie rządowe, którego niestety było i tak za mało. Szczęśliwcom, którzy ponieśli niewielkie straty udało się jakoś odratować gospodarstwa i powrócić do pracy.

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników.

Oczywiście będziemy tutaj także mieli dobrowolne ubezpieczenie rolników, które będzie dotyczyć w zakresie OC, rolników prowadzących gospodarstwa mniejsze niż jeden hektar, oraz wszystkich rolników w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zwiększających poziom ochrony interesów rolnika. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż w większości przypadków, ubezpieczenia powinny być dobrowolnie wybierane przez rolników, niemniej jednak niektórzy raczej się od tych obowiązków chcieliby wymigać, toteż podstawowe ubezpieczenie stały się obowiązkowe. Brak opłacenia składki powoduje naliczeni kary, w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia, które też określane jest odrębnymi przepisami. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż nie warto szukać oszczędności i próbować się wymigać od zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej, gdyż mimo faktu iż jest to nakładany na rolnika obowiązek, to służy zwiększeniu jego poziomu bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *