Odwadnianie terenów podmokłych przy zastosowaniu igłofiltrów.

Odwadnianie w branży budowlanej może być realizowane w wielu różnych okolicznościach, przy czym każde z nich będą wymagać nieco odmiennego podejścia. Najprostsze przypadki, to po prostu zalane wykopy budowlane w wyniku opadów atmosferycznych. Wystarczy zastosować klasyczną pompę zatapialną i problem w zasadzie jest z głowy. Zupełnie inaczej wyglądać będzie sytuacja, kiedy trzeba prowadzić prace ziemne w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej. Lub na przykład w terenie gdzie w pobliżu znajduje się linia brzegowa rzeki czy tez jeziora, co powoduje przemakanie wody do realizowanych wykopów. W takich przypadkach, koniecznością będzie zastosowanie systemu igłofiltrów, w celu odprowadzania wody gruntowej na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej.

Odwadnianie przy pomocy systemu igłofiltrów jest w zasadzie stosunkowo proste. Igłofiltry są w pierwszej kolejności wpłukane w grunt na głębokość około 0,5 metra większą niż głębokość prowadzonych robót. Wprowadza się je do gruntu ich roboczą, perforowaną stroną, a drugą podłącza się do kolektora ssawnego. W jednym rzędzie ustawia się kilkadziesiąt igłofiltrów (w zależności od potrzeb i wydajności całego systemu), które mają za zadanie stworzyć swego rodzaju zaporę dla napływającej wody. Woda ta, jest zasysana przez igłofiltry a następnie kolektorami ssawnymi prowadzona do agregatu pompowego, skąd już ostatecznie jest tłoczona na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość. Zaraz po uruchomieniu całego systemu, oczywiście nie będą stworzone idealne warunki do prowadzenia prac. Woda gruntowa, która już przesiąkła na teren prowadzonych robót musi zostać jeszcze usunięta. Jednakże system igłofiltrów zapewnia zabezpieczenie w trakcie realizacji prac przed kolejnymi partiami napływającej wody. Dzięki temu teren pozostaje na tyle suchy, aby możliwe było bezpieczne realizowanie prac ziemnych.

Inwestycja w system igłofiltrowy.

Oczywiście zdecydowana większość firm budowlanych nie będzie musiała inwestować w własny system igłofiltrowy, gdyż nie będzie im aż tak często potrzebny. O wiele łatwiejszym dla nich rozwiązaniem i oczywiście bardziej korzystnym, będzie wynajem zestawu igłofiltrowego z wypożyczalni. W większości przypadków, igłofiltry dostępne w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie czy też Katowicach, będą charakteryzować się w podobnymi parametrami, tak więc lokalizacja firmy nie ma tutaj większego znaczenia. W każdej części kraju znajdziemy wypożyczalnię zestawów igłofiltrowych, w której znajdziemy niezbędny, odpowiadający nam w danym zakresie sprzęt. Dopiero w przypadku większych przedsiębiorstw budowlanych, które realizują prace z wykorzystaniem igłofiltrów zdecydowanie częściej, będziemy mogli myśleć o faktycznej inwestycji w tego typu sprzęt. W przypadku zaś sporadycznego zapotrzebowania na pracę igłofiltrów, nie ma sensu wydawać sporych, ogromnych wręcz pieniędzy na tego typu wyposażenie dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *