Polisy ubezpieczenia rolniczego.

Gospodarstwa rolne, tak samo jak inne przedsiębiorstwa, powinny posiadać wykupione odpowiednie polisy ubezpieczeniowe. Dzięki temu bowiem, można się zabezpieczyć na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych, przed którymi nie sposób uciec. Jeśli sięgniemy pamięcią do słynnej, niszczycielskiej powodzi z 1997 roku, to możemy zauważyć, iż większość gospodarstw w tym czasie nie była ubezpieczona. Wskutek tego też, po przejściu głównej fali powodziowej, większość gospodarstw stała przed widmem bankructwa i długów. Tutaj była potrzebna interwencja rządu. Niemniej jednak, aby uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości, powstały regulacje prawne, nakładające konieczność posiadania polisy ubezpieczenia rolników dla większych gospodarstw rolnych.

Podstawa prawna obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Podstawą prawnym nakładania na rolników obowiązku wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Szczegółowo określa ona przypadki, w których trzeba wykupić ubezpieczenie. Określa także jakie polisy ubezpieczenia rolniczego należy wykupić. Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do lektury wspomnianej ustawy. Tutaj będziemy się nią zajmować jedynie w najistotniejszych aspektach.

Którzy rolnicy obowiązani są do wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego?

Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa będą objęte obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia. Kluczowe są tutaj wyszczególnione w ustawie kryteria, jakie musi spełniać rolnik, aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia. Dla pozostałych rolników, nie spełniających kryteriów ustawowych, będzie to zawsze dobrowolna polisa OC rolników. Tak więc, aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, należy spełniać następujące kryteria:

  • Trzeba prowadzić gospodarstwo rolne
  • Trzeba być osobą fizyczną
  • Należy rozliczać się z dochodu podatkiem rolnym
  • Trzeba prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw na poziomie co najmniej 1 ha.

Tylko spełniając te kryteria trzeba liczyć się z koniecznością wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego. W przeciwnym bowiem razie, ta sama ustawa nakłada wysokie kary finansowe, na rolników uchylających się od obowiązku wykupienia ubezpieczeń.

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

W tym zakresie będziemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych:

  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych
  • Ubezpieczenie OC rolnika.

Pierwsze z nich gwarantuje zabezpieczenie na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych w wyniku których doszło do strat w zabudowach gospodarczych. Druga forma ubezpieczenia jest po to, aby rolnik nie musiał samodzielnie ponosić kosztów wypłaty zadośćuczynienia w wypadku, kiedy w toku prowadzenia prac rolnych wyrządził szkody na rzecz osób trzecich.

Podsumowanie

Nie jest w zasadzie istotne, czy rolnik będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia czy też nie. Każdy z rolników powinien wykupić odpowiednie polisy ubezpieczenia rolniczego, aby zapewnić sobie stabilizację i bezpieczeństwo prowadzenia gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *