Magazyn konsygnacyjny i jego zalety.

Prowadzenie produkcji na dużą skalę, opartej przede wszystkim na zakupie materiałów, surowców i półproduktów, to bardzo kosztowne zadanie, szczególnie kiedy należy zakupić stosunkowo spore ilości towaru do przerobu. Do tego … Read More

Magazynowanie zewnętrzne.

Koszty prowadzenia własnego magazynu w przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo często należą do najpoważniejszych obciążeń, tym bardziej, że magazyn trzeba będzie utrzymywać, niezależnie od ilości przechowywanych aktualnie towarów i surowców. Warto w … Read More

Zewnętrzna obsługa magazynowa przedsiębiorstw.

W ostatnich latach istnieje coraz wyraźniejsza tendencja na outsourcing wszelkiego rodzaju działań w przedsiębiorstwach, które tylko można w jakiś sposób odsunąć. Dużo przedsiębiorstw posiada coraz mniejszą załogę i coraz mniejszą … Read More

Zewnętrzne magazynowanie.

Optymalizacja procesów zachodzących w wielu przedsiębiorstwach w większości przypadków prowadzi nieuchronnie do oddalania wielu aspektów na zewnętrz. Wiele procesów w przedsiębiorstwach realizowanych jest przez zewnętrznych usługodawców zajmujących się ściśle jedną … Read More

Minimalizacja kosztów magazynowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Koszty magazynowania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym stanowią dość poważną część kosztów ogółem, wobec czego bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest każda próba minimalizacji tychże kosztów. Trzeba tutaj jednakże podkreślić, iż całkowite ich … Read More

Wynajem magazynu zewnętrznego.

W ostatnich latach coraz częściej, wielu przedsiębiorców decyduje się na ograniczanie własnych zdolności magazynowych na rzecz korzystania z magazynów zewnętrznych, gdzie przede wszystkim można zagwarantować sobie o wiele lepsze warunki … Read More