Wybór polisy OC dla rolnika.

Prawidłowy wybór polisy OC dla rolnika to bardzo poważna sprawa, szczególnie w przypadku, kiedy dany rolnik będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Kwestię tą reguluje precyzyjnie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, dlatego też po szczegóły w tej materii odsyłamy do rzeczonej ustawy. Tutaj zaś, zajmiemy się jedynie omówieniem sytuacji, kiedy rolnik będzie podlegać pod ubezpieczenia obowiązkowe. Powiemy sobie także o tym, jak wybór polisy OC dla rolnika, wpływa na poziom zabezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Jak wybór polisy OC dla rolnika wpływa na poziom bezpieczeństwa gospodarstwa rolnego?

Tak jak już wspomnieliśmy, prawidłowy wybór polisy OC dla rolnika, będzie mieć kolosalne znacznie dla bezpieczeństwa całego gospodarstwa. Tym bardziej, iż nawet w przypadku, kiedy rolnik podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, to właściwego ubezpieczyciela będzie wybierać samodzielnie. Jest to ważne, bowiem jeśli dobrze się przyjrzeć, to przecież każde gospodarstwo rolne, będzie narażone na inne zagrożenia. Dlatego też, właściwy wybór polisy OC dla rolnika będzie odgrywać istotne znaczenia w kwestii bezpieczeństwa całego gospodarstwa.

Aby prawidłowo wybrać polisę OC dla rolnika, kluczowe będzie przeprowadzenie rzetelnej analizy zagrożeń. W tym celu warto skorzystać z usług doradcy ubezpieczeniowego. Jest to człowiek posiadający kompletną wiedzę w tym zakresie, dzięki czemu jest w stanie skutecznie dobierać polisy dla gospodarstw rolnych.

Przed czym chroni polisa OC gospodarstwa rolnego?

Sama polisa OC gospodarstwa rolnego stanowi bardzo istotne zabezpieczenie przed koniecznością ponoszenia kosztów przez rolników z tytułu wypłaty zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w wyniku prowadzenia działalności. Mamy tutaj na myśli sytuacje chociażby takie, jak zwykła kolizja ciągnika rolniczego wyjeżdżającego na drogę publiczną. W takich okolicznościach, wina będzie zawsze leżeć po stronie rolnika, bowiem to on jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli więc do takowej kolizji dojdzie, rolnik będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie właścicielowi pojazdu, z których miał jego ciągnik kolizję. Właściwy wybór polisy OC dla rolnika jest w tym przypadku zabezpieczeniem przed koniecznością wypłaty zadośćuczynienia z własnej kieszenie. Opłacając niewysoką, roczną składkę, rolnik unika tego obowiązku a zadośćuczynienie wypłacane będzie przez ubezpieczalnię.

Kiedy ubezpieczenie OC dla rolnika jest obowiązkowe?

We wspomniane przez nas już na wstępie ustawie, dość precyzyjnie określono warunki, jakie należy spełnić, aby rolnika obejmowały ubezpieczenia obowiązkowe. W tym przypadku trzeba być osobą fizyczną, prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw rolnych przekraczającej jeden hektar i przynajmniej w części, rozliczać się za pośrednictwem podatku rolnego. Spełniając te przesłanki, rolnik jest obowiązany wykupić polisę OC gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż prawidłowy wybór polisy OC dla rolnika będzie kluczowy ze względu na bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa. Wiadomo, do wypadków może dochodzić w różnych okolicznościach, toteż warto być zabezpieczonym przez ich konsekwencjami. Wykupując odpowiednią polisę OC dla rolnika, zapewniamy sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa w razie wystąpienia różnych zdarzeń i wypadków z udziałem osób trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *