Wybór ubezpieczenia rolniczego.

Właściwy wybór ubezpieczenia rolniczego to bardzo ważna kwestia, której nie powinno się bagatelizować. Im lepiej i bardziej precyzyjnie będzie ono dopasowane do potrzeb konkretnego gospodarstwa rolniczego, tym lepszy zakres ochrony ubezpieczeniowej można będzie uzyskać. Dlatego też, przede wszystkim trzeba przeprowadzić analizę potrzeb konkretnego gospodarstwa. Każde z nich bowiem, prowadzi nieco odmienny zakres działalności rolnej, a to wymaga innego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Warto więc tak przeprowadzić wybór ubezpieczenia rolniczego, aby w jak największym zakresie, zapewniał ochronę na wypadek różnorodnych zdarzeń, które mogą powodować problemy natury prawnej.

Czy wybór ubezpieczenia rolniczego jest trudny?

Z całą pewnością nie jest to kwestia najłatwiejsza do przeprowadzenia. Nie każdy będzie w stanie prawidłowo oszacować wszystkie zagrożenia, toteż nie każdy będzie w stanie przeprowadzić wybór ubezpieczenia rolniczego zgodnie z pewnymi wytycznymi. W tym zaś przypadku, warto, aby ubezpieczenie chroniło gospodarstwo przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą się w danym przypadku pojawić.

Musimy więc określić zagrożenia związane z odpowiedzialnością cywilną zawodową, aby wybrać właściwą polisę OC gospodarstwa rolnego. Musimy określić, w jakich okolicznościach może dojść do wyrządzenia szkód osobom trzecim, skutkiem czego trzeba będzie im wypłacać zadośćuczynienie. W każdym gospodarstwie będą to inne zagrożenia. Wynika to między innymi z lokalizacji gospodarstwa oraz pól uprawnych. Jeśli pola uprawne znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie gospodarstwa, a poza tym nie graniczą z niczyimi prywatnymi posesjami, to z całą pewnością nie trzeba będzie zbytnio się obawiać. W takich okolicznościach, wystarczające może się okazać, najtańsze ubezpieczenie OC.

Czy najtańsze jest dobre?

Decydując się na najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników czy też najtańsze OC, można odnieść wrażenia, iż poziom ochrony również będzie stać na tak samo niskim poziomie jak cena. Niemniej jednak, musimy oszacować zagrożenia. W przypadku ubezpieczenia OC już sobie nieco wyjaśniliśmy. W przypadku zaś ubezpieczenia zabudowań, sytuacja także jest zależna od okoliczności. Nie musimy szukać polisy z ubezpieczeniem na skutek powodzi, jeśli gospodarstwo znajduje się w terenie bezpiecznym. Nie musimy martwić się o osuwiska, jeśli na terenie gospodarstwa nie są prowadzone żadne prace kopalniane, a poza tym teren jest stabilny. W takich sytuacjach, wybór ubezpieczenia rolniczego będzie prosty. Najtańsza opcja będzie w zupełności wystarczająca.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, wybór ubezpieczenia rolniczego nie jest taki prosty, jakby się to mogło wydawać. W wielu przypadkach, należy najpierw przeprowadzić wnikliwą analizę zagrożeń, a dopiero potem decydować się na konkretne rozwiązania w zakresie wyboru właściwej polisy ubezpieczenia rolniczego. Tak, aby gospodarstwo było jak najlepiej chronione, przed tymi zagrożeniami, które mu realnie zagrażają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *