Wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego.

Wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego, to dla wielu rolników obowiązek. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Precyzuje ona dokładnie, które gospodarstwa rolne musza obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Warto przyjrzeć się całej ustawie nieco bliżej, aby wiedzieć dokładnie, kiedy prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie wymagać wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń. Trzeba też od razu wiedzieć, jakie to będą ubezpieczenia i jak powinno wyglądać wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego. Dzięki tej wiedzy, każdy rolnik, powinien przez proces wyboru ubezpieczeń obowiązkowych przejść jak najbardziej bezboleśnie.

Jak zadbać o wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego?

Przede wszystkim, trzeba będzie zacząć od upewnienia się, czy w naszym przypadku, znajdują zastosowanie przepisy wspomnianej ustawy. Musimy określić, iż wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego jest w naszym przypadku obowiązkowe, czy też w pełni dobrowolne. Tak więc, trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegają rolnicy którzy:

  • Są osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne.
  • Rozliczają się przy pomocy podatku rolnego, przynajmniej w części
  • Prowadza gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara.

Jeśli więc spełniamy powyższe przesłanki, wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego będzie w naszym przypadku obowiązkowe. Dodatkowo, trzeba będzie także wykupić ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Wybór właściwej polisy OC

Jeśli chodzi o wybór polisy OC, to w większości przypadków, rozwiązaniem adekwatnym do potrzeb, będzie najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. Niemniej jednak, warto podkreślić, iż w przypadku każdego gospodarstwa trzeba będzie do tego problemu podchodzić indywidualnie. Każde z nich ma bowiem zupełnie inny profil działalności, a w związku z tym także inny zakres zagrożeń, przed którymi należy się zabezpieczyć. Jednym słowem, wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego musimy realizować z myślą o wszystkich zagrożeniach dla tego gospodarstwa. Tylko w taki sposób można będzie właściwie się zabezpieczyć przed ewentualnymi trudnościami. Dzięki posiadaniu polisy OC, ewentualne koszty związane z wypłatą zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, które poniosły szkodę w bezpośrednim związku z prowadzeniem gospodarstwa, będzie ponosić ubezpieczalnia a nie rolnik.

Podsumowanie

Trzeba tutaj więc przyjąć założenie, iż wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego jest bardzo ważnym elementem i należy poświęcić mu stosunkowo dużo uwagi. Sama polisa OC powinna być dopasowana do konkretnego gospodarstwa rolnego. Tak, aby ewentualne zdarzenia losowe, nie stanowiły zagrożenia dla utrzymania się gospodarstwa rolnego na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *