Zabezpieczenie gospodarstwa rolnego na wypadek zdarzeń losowych.

Skuteczne zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed skutkami zdarzeń losowych to jedna z kluczowych kwestii wywierających silny wpływ na stan naszego rodzimego rolnictwa. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, aby gospodarstwa rolne nie były narażone na plajtę w wyniku poważnych strat poniesionych w trakcie wszelkiego rodzaju burz, gradobić, czy też powodzi i pożarów. Co prawda tego typu zdarzeń nie da się uniknąć, niemniej jednak można przewidzieć takowe zagrożenie, i przeciwdziałać poprzez ubezpieczenie gospodarstw rolnych z tego tytułu. Zobaczmy zatem jak to z tymi ubezpieczeniami rolniczymi wygląda, i kto będzie musiał takowe wykupić, a dla kogo będzie to kwestia jak najbardziej dobrowolna.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne.

Trzeba tutaj zdać sobie sprawę, iż od roku 2000 mamy do czynienia z obowiązkiem wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń w pewnych konkretnych, określonych ustawą przypadkach. Chodzi tutaj o rolników którzy posiadają uprawy rolne na powierzchni przekraczającej jeden hektar, oraz odprowadzających w części lub też w całości podatek rolny. Ci rolnicy będą objęci przepisami ustawy o ubezpieczeniach i na nich nałożony będzie obowiązek wykupienia odpowiednich polis. Wynika to z prostego faktu, iż rolnicy w większości przypadków nie są skłonni do wykupienia pakietów ubezpieczeniowych, co jednak może skończyć się tragicznie dla polskiego rolnictwa w przypadku większej katastrofy, na miarę powodzi z 1997 roku. Dlatego też, ubezpieczenie gospodarstw rolnych będzie w ich przypadku obowiązkowe, co ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo polskiemu rolnictwu. W przypadku jakichkolwiek poważniejszych katastrof, gospodarstwa te będą zabezpieczone i bez trudu znajdą środki z ubezpieczeń, dzięki którym będzie można sprawnie i szybko pokryć koszty strat oraz rozpocząć prace mające na celu odbudowę ewentualnych zniszczeń. Nawet jeśli rolnictwo ucierpi, to z całą pewnością w ciągu jednego roku wróci na swoje miejsce a to w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Bezpieczeństwo na co dzień.

Oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie rolników będzie dotyczyć nie tylko zdarzeń losowych związanych z warunkami atmosferycznymi. Tutaj także będziemy mieć do czynienia z obowiązkiem wykupienia polisy OC, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to forma ubezpieczenia zbliżona do OC samochodowego, dzięki której w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich w wyniku prowadzenia działalności rolnej, nie trzeba będzie wypłacać jakichkolwiek zadośćuczynień z własnej kieszeni. Jest to więc forma ubezpieczenia na wypadek, gdyby rolnik, lub jego pracownicy w toku prowadzenia prac związanych z gospodarstwem doprowadzili do wypadku w którym ucierpią na zdrowiu lub mieniu osoby trzecie. Odszkodowanie trzeba im wypłacić, a w przypadku braku ubezpieczenia OC, niestety rolnik musiałby sięgnąć do własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *