Zastosowanie geokompozytów w branży inżynieryjnej.

Stosowanie materiałów geosyntetycznych we współczesnym budownictwie staje się pomału wręcz normą. Wynika to przede wszystkim z faktu stwierdzenia ich bardzo dobrego wpływu na trwałość realizowanych inwestycji budowlanych. Dzięki wdrożeniu geosyntetyków w budowie dróg oraz torowisk, osiągnięto znaczne podniesienie trwałości tych inwestycji, jak również podniesiono odporność na uszkodzenia stricte eksploatacyjne. Wszelkiego rodzaju roboty inżynieryjne w branży budowlanej, także regularnie wykorzystują materiały geosyntetyczne w postaci geokraty, georusztów czy też geokompozytów. Ich zadaniem jest podobnie jak w innych przypadkach, wzmocnić całą strukturę realizowanego obiektu, oraz wydłużyć okres jego trwałości.

Stosowanie geokompozytów w pracach inżynieryjnych.

Zdecydowanie najczęściej w przypadku prac inżynieryjnych, wykorzystywane są nowoczesne geokompozyty. Jest to połączenie ze sobą dwóch i więcej geosyntetyków, w celu wykorzystania różnych ich właściwości do różnych zastosowań. Bardzo często może to być na przykład połączenie dwóch warstw geowłókniny wykonanej z włókien ciągłych polipropylenowych, dodatkowo wzmacnianych włóknami poliestrowymi. Warstwy geowłókniny połączone są ze sobą poprzez ich igłowanie. Tego typu geokompozyty zapewnia wysoki poziom odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu odporności na rozciąganie. Jego zastosowanie najczęściej sprawdza się w miejscach gdzie należy przeprowadzić zbrojenie gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe geokompozyty, będą wspomagać wzrost wytrzymałości na ścinanie. Połączenie tych dwóch typów włókien w jednym materiale geosyntetycznym, gwarantuje uzyskanie wysokiego poziomu odporności na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zarówno eksploatacyjne, jak uszkodzenia podczas montażu.

Jeśli więc chodzi o zastosowanie geokompozytów w branży inżynieryjnej to przede wszystkim musimy skupić się na przykładach jak powyżej.

Gdzie stosowane są tego typu geokompozyty?

Jak już wspomnieliśmy, są to geokompozyty stosowane przede wszystkim do zbrojenia gruntów, czy też do stabilizacji podłoża. Wszędzie tam, gdzie należy prowadzić prace inżynieryjne w trudniejszym terenie, gdzie możemy mieć do czynienia z nieprzewidzianym zachowaniem gruntu w wyniku działania na przykład warunków atmosferycznych, geokompozyty będą dobrym rozwiązaniem. Można je wykorzystywać na przykład w zbrojeniu czy też zabezpieczaniu nawierzchni wszelkiego rodzaju wałów przeciwpowodziowych, nasypów wzdłuż dróg i torowisk. Będą one w takim zakresie zabezpieczać grunt przed osuwaniem się. Będą także odprowadzać w swojej płaszczyźnie opady atmosferyczne, nie dopuszczając tym samym do wypłukiwania wewnętrznych warstw konstrukcji nasypu lub wału. Trzeba więc przyznać, iż ich zastosowanie jest jak najbardziej korzystne w wielu przypadkach toteż, warto o tym pamiętać podczas projektowania tego typu inwestycji budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *