Zewnętrzna obsługa magazynowa przedsiębiorstw.

W ostatnich latach istnieje coraz wyraźniejsza tendencja na outsourcing wszelkiego rodzaju działań w przedsiębiorstwach, które tylko można w jakiś sposób odsunąć. Dużo przedsiębiorstw posiada coraz mniejszą załogę i coraz mniejszą ilość obiektów produkcyjnych, zajmując się głównie koordynacją oraz pozyskiwaniem surowca i zbytem gotowego produktu. Obecnie zaś coraz częściej outsourcing obejmuje także wszelkiego rodzaju usługi magazynowe, co wiąże się z określonymi korzyściami dla przedsiębiorców, które warto sobie tutaj nieco bardziej przybliżyć, aby przekonać się o korzyściach płynących z tego rozwiązania.

Dlaczego korzystać z zewnętrznego magazynowania?

Usługi magazynowe na chwilę obecną świadczy coraz większa ilość przedsiębiorstw, które skupiają się głównie na jednym aspekcie biznesowym. Poza magazynowaniem towarów od zewnętrznych przedsiębiorców nie zajmują się zupełnie niczym innym, a to sprawia, iż w tej kwestii posiadają bardzo bogate doświadczenie pozwalające na wyraźne ograniczanie kosztów prowadzenia magazynów. Można nawet powiedzieć, iż magazyny tych przedsiębiorców zawsze będą bardziej zoptymalizowane niż magazyny prowadzone przy zakładach produkcyjnych. Jednakże lista zalet skorzystania z zewnętrznej usługi w zakresie magazynowania jest o wiele dłuższa i przedstawia się następująco:

  • Zwolnienie dodatkowej przestrzeni na własnych obiektach, którą można będzie wykorzystać w celu poszerzenia zdolności produkcyjnych lub wdrożenia innowacji technologicznych.
  • Obniżenie kosztów związanych z magazynowaniem, gdyż w przypadku zewnętrznych magazynów płacimy tylko i wyłącznie za faktycznie wykorzystana przestrzeń magazynową.
  • Przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo magazynowanych towarów i surowców na prowadzącego zewnętrzny magazyn.

Oczywiście można by wymieniać jeszcze dłużej aczkolwiek wymienione powyżej zalety powinny tutaj wystarczyć aby przekonać większość przedsiębiorców do tego typu outsourcingu usług logistycznych.

Wybór magazynu zewnętrznego.

Bardzo istotną kwestią będzie tutaj jeszcze prawidłowy wybór dostawcy usługi magazynowania zewnętrznego, bowiem nie każdy będzie oferować takie same warunki. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na kwestię tego, czy dany przedsiębiorca poza przestrzenią magazynową oferuje nam także możliwość obsługi logistycznej. Najlepszą opcją jest taki dostawca, który zagwarantuje przyjęcie towaru od naszych dostawców i regularne dostawy ich na nasze obiekty produkcyjne, co zapewni sporo oszczędności związanych z logistyką przedsiębiorstwa. Generalnie jednakże można powiedzieć, iż z całą pewnością rozwiązanie to jest bardzo korzystne i warto je przeanalizować, bowiem w większości przypadków będzie się sprawdzać i pozwoli na osiągnięcie konkretnych, wymiernych korzyści przedsiębiorstwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *